4. aug, 2021

Uit het vergeelde dagboek van een vergadertijger ...

Het woord 'vergadertijger' heeft verschillende connotaties. In het beste geval is het iemand die van vergaderen zijn beroep heeft gemaakt en dat beroep professioneel uitoefent. In het slechtste is het iemand die zich vermoeid van vergadering naar vergadering sleept, omkomt in het werk en maar weinig resultaat kan laten zien. Beide ondersoorten ben ik in mijn werkzame leven veelvuldig tegengekomen. Vergeet de exacte betekenis van de in onderstaande gebruikte afkortingen. Reflecteer op nut en noodzaak van de vergaderingen. Bekijk het van enige afstand ....

NEN Bc-B Beleidscommissie 'Producten en Materialen'

De meeste deelnemers leunden achterover in dit gezelschap. Ze stonden in de passieve, waakzame modus. Zou er iets voorbijkomen dat actie behoefde dan zaten ze in elk geval in de voorste rij.

Het was mijn taak als voorzitter om te bewerkstelligen dat er überhaupt besluiten en acties werden genomen en uitgevoerd.

voorzitter

NEN Raad van Advies

Een adviescollege heeft altijd iets vrijblijvends en sneuvelt als eerste wanneer er geld- of tijdnood ontstaat. De Raad vergaderde tweemaal per jaar.

Het was mijn taak om te bevorderen dat de vergadering nieuwswaarde had en het bestuur, aan wie werd geadviseerd, eenduidige en snelle terugkoppeling verschafte, daarmee bewijzend dat het de Raad serieus nam. Het vergde meer voorbereiding dan effectieve vergadertijd.

voorzitter

NVTB spiegelgroep "Dangerous Substances'

De spiegelgroep deed niet veel anders dan er op toezien dat een bepaald ambtelijk dossier niet explodeerde. Voorkomen is beter dan genezen. Het kruit moest dus goed nat worden gehouden.

Omdat ambtenaren vaak veel meer geduld hebben dan mensen in het bedrijfsleven was het mijn taak om de leden goed bij de les te houden.

voorzitter

C&BC TC Public Affairs & Technical Standards

De TC had een zeer asymmetrische samenstelling. De nadruk lag op Technical Standards. Van Public Affairs begrepen de leden weinig tot niets. De uitvoering van de besluiten en acties lag vrijwel volledig op het bord van de secretaris.

Mijn taak bestond er uit om de leden duidelijk te maken dat besluitvorming hier, anders dan in het bedrijfsleven, niet per decreet plaatsvindt en dat samenwerkingen, bondgenoten en allianties onontbeerlijk zijn.

secretaris

CEMBUREAU TF 5.7 ‘Sustainability’

In Europa heb je locomotieven, wagons en remmerswagens. Nederland zat op de bok. De Europese associatie liet zich gewillig op sleeptouw nemen. Er waren landen die duidelijk in de remmerswagen zaten, zoals het land van onze moedermaatschappij.

Het was mijn taak om de aanwezige, meest vrouwelijke jonge honden te enthousiasmeren en professionele ruimte voor hen te scheppen, ongeacht welk land ze representeerden. Dat is voor een flink deel gelukt. Zij verspreidden de blijde boodschap. Zo bleef ik enigszins uit het schootsveld van de mannen op de remmerswagen.  

lid

CEN TC351 ‘Regulated Dangerous Substances’

Zie de NEN spiegelgroep, maar dan Europees.

lid

CEN TC351/WG3 ‘Radiation of Building Materials’

Deze TC was een tamelijk technische werkgroep met een hoog wetenschappelijk meetgehalte. Het dossier was jarenlang een potentiële publicitaire bom, waar de lont eerst uit moest worden gehaald.

Omdat de frontale aanval hier grote mediarisico’s inhield, moest vooral professioneel en persoonlijk vertrouwen worden geschept. Dat was mijn rol in het geheel. Met succes.  

lid

NEN 351 281 'Milieuprestaties van Bouwwerken'

Het voorbeeld van een never ending story. Deze commissie werd later de basis voor tal van andere normen en regels. Aanvankelijk in een pioniersrol, later aan de leiband van Brussel.  

Zelf had ik dit proces graag willen concretiseren en versnellen. Koploper blijven. Richting aangeven. Tempo bepalen. De achterban wilde vooral vertragen en uitstellen. De overheid weigerde jarenlang om door te bijten. Dat wringt nog steeds en tast het draagvlak aan.

lid

NVTB Adviescollege Milieu en Kwaliteit

Wat voor de RvA van NEN gold, gold voor het AMK in het kwadraat. Er werd door de aanwezige leden heel wat afgebabbeld en afgejankt. Acties werden moeizaam geformuleerd en maar deels uitgevoerd. Terugkoppeling moest worden afgedwongen. Het bestuur nam het AMK niet serieus. Een betere titel was geweest de commissie 'Stoom Afblazen'.

Mijn rol was geen andere dan te blijven herhalen ‘we doen dit goed of we doen dit niet’. De stekker er uittrekken durfde uiteindelijk niemand. Dat zou de kritische buitenwacht als een verkeerd signaal hebben opgepakt.

lid

Regiegroep Betonplatform

In feite was dit een soort uitvoeringsorgaan van informeel samenwerkende partijen in de betonwereld. De nadruk lag op promotie en obstructie. Promotie van het materiaal beton en obstructie van een aantal onwelgevallige ambtelijke dossiers.

Het rendement van de vergaderingen was zeer matig. Dat een sector voor zijn belangen strijdt, vind ik niet meer dan billijk, maar let dan wel op effectiviteit en bestrijd nooit het staande overheidsbeleid, want daarmee verspeel je alleen maar krediet. Het oogmerk was eerder om elkaar in de gaten te houden dan de buitenwereld. Mijn rol in het geheel was klein. Ik zat de vergaderingen vooral uit. Later is hieruit wel het Betonhuis ontstaan. Dat heeft - ondanks een significant verlies aan fte's en expertise - ongetwijfeld bijgedragen aan de vergroting van efficiency. Er waren immers mensen die aan de verkeerde kant van het touw stonden te trekken. Of de slagkracht ook is toegenomen kan ik niet beoordelen. Ik heb daarover zo mijn twijfels.

lid