25. sep, 2020

Crowdmanagement

Met hoeveel mensen kan je vergaderen? Het minimum ljkt me drie of vier. Het maximum? Bij partijcongressen, conventies en grote internationale conferenties beloopt het aantal deelnemers soms in de duizenden. Kan je dan nog spreken over vergaderen? Strikt genomen wel, want er wordt informatie uitgewisseld, er worden besluiten genomen en er worden afspraken gemaakt. Vanzelfsprekend moet de interactievorm wel worden afgestemd op de omvang van de (sub)groepen.

Een kwaliteitsindicator voor een vergadering is niet zozeer het aantal deelnemers alswel de vraag of dat aantal groeit of afneemt. Als het met de tijd afneemt, zit je waarschijnlijk op de verkeerde weg. Neemt het toe en dragen mensen echt bij dan doe je het goed. Het is niet veel anders dan met de keuzevakken op school of in de studie.  

Vrijwel altijd mag ik mij als voorzitter verheugen op een toenemend aantal deelnemers. Gisteravond waren we met 15 mensen aanwezig. Geen enkele afmelding. Waar die vergadering over ging? Dat verneemt u over enkele maanden ....