Wilt u effectiever vergaderen?

Samen brengen we idee├źn in praktijk.

Wat zijn vergaderingen?

Vergaderingen zijn bijeenkomsten waar mensen informatie en gedachten uitwisselen, besluiten nemen, acties benoemen en huiswerk verdelen. Ze hebben vele verschijningsvormen. Soms kan er maar beter niet vergaderd worden en moet een andere werkvorm worden toegepast. 

Vergaderen is geestelijk en lichamelijk een vrij ongezonde activiteit. Zitten is het nieuwe roken. Een professionele vergaderruimte voldoet aan strenge bouwfysische eisen, met name voor temperatuur, licht, lucht en geluid. Maar zelden is een echte vergadertijger een atletisch type. Alleen al hierom is een beperking van het aantal en de duur van vergaderingen aan te bevelen. Nog niet zo heel lang geleden stonden vergaderzalen ook nog eens blauw van de tabaksrook. De spreekwoordelijke rokerige achterkamertjes ....

Tegelijk is een vergadering ook de plaats waar loopbanen worden gemaakt en gebroken. Wie wil overleven in de moderne corporate jungle of ambtenarij kan maar beter over heel goede vergadertechnieken beschikken. 

Goed verlopende vergaderingen kunnen een bron zijn van vreugde en energie. Er is besluitvaardigheid, daadkracht en team spirit.

Slecht geleide vergaderingen zijn de op afstand meest besproken bron van ergernis van de werkende mens. 

De hoofdregels van vergaderingen zijn altijd hetzelfde, maar zonder maatwerk komt u er niet. Veel is afhankelijk van de specifieke situatie. Ik ken - en beheers - vrijwel alle denkbare varianten. Voor telefoon- en videoconferenties en online vergaderingen gelden grotendeels dezelfde regels, zij het dat die regels strenger moeten worden toegepast. 

Ik ben vooral ervaringsdeskundige, een professional in mijn vakgebied, maar ook een professional in vergaderingen. Mensen vergaderen graag onder mijn leiding. Plezier in het werk is belangrijk genoeg. Plezier geeft energie.

Vergaderen kunt u niet echt uit een boekje leren. U zult ook zelf moeten oefenen. U zult soms vallen en weer opstaan. Dit alles gaat sneller als er iemand over uw schouder meekijkt, met u reflecteert en u - gevraagd en ongevraagd - persoonlijke terugkoppeling geeft en aanvult.

Ik kan u van advies dienen. Ik kan workshops en rollenspelen voor u organiseren. Ik kan u helpen bij de voorbereiding van een vergadering en bij verslaglegging.

U kunt het voorzitterschap of secretariaat desgewenst ook helemaal aan mij overdragen. Ik treed tevens op als onafhankelijk voorzitter, moderator, gespreksleider en spreker. 

Van harte beveel ik u het klein vademecum voor vergaderingen aan, dat u onderstaand kunt downloaden.

Vlijmen, 20 maart 2020

Het klein vademecum voor vergaderingen (ppt)

Introductie tot de kunst van het vergaderen

vademecum, maar nu in pdf

Introductie tot de kunst van het vergaderen